Yurtlar Hakkında Genel Bilgiler

Boğaziçi Üniversitesi yurtları oda ve daire tipi olmak üzere ikiye ayrılır

Oda Tipi Yurtlar
1. Erkek Yurdu, 1. Kuzey Yurdu, 2. Kuzey Yurdu ve 1. Kız Yurdu (Zeynep-Ayşe Birkan Kız Yurdu):
Bu yurtlarda ikamet alanları odalar şeklinde düzenlenmiştir. Yurtlarda internet (wireless), 24 saat sıcak su, dâhili telefon bağlantısı, ahşap mobilya ranza, elbise dolabı, masa, sandalye, kitaplık ve buzdolabı bulunmaktadır. Katlarda yer alan banyo ve tuvaletler öğrenciler tarafından ortak kullanılmaktadır.

Daire Tipi Yurtlar
(1. Kilyos Yurdu, 3. Kilyos Yurdu, 3. Kuzey Yurdu, 4. Kuzey Yurdu ve Superdorm (özel):
Bu yurtların ikamet alanları mutfak, banyo ve tuvaleti içinde olan daireler şeklinde düzenlenmiştir. Dairelerde internet (wireless), 24 saat sıcak su, telefon bağlantısı, ahşap mobilya ranza, elbise dolabı, masa, sandalye, kitaplık ve buzdolabı yer almaktadır. 1. Kilyos, 3.Kilyos 1. Kız Yurdu (Zeynep-Ayşe Birkan Kız Yurdu) 1. Kuzey Yurdu, 2. Kuzey Yurdu, 3. Kuzey Yurdu, 4. Kuzey Yurdu ve Kandilli Yurdunda bulunan çamaşırhaneler ise öğrencilere ücretsiz hizmet vermektedir. Çamaşırhaneler, SKS Daire Başkanlığına tarafından işletilmektedir.

Ortopedik engelli öğrencilerimiz için de yurt imkânlarımız mevcuttur.

Yurt Adı Kapasite Yerleşke
1. Erkek Yurdu 212 Güney
1. Kız Yurdu (Zeynep-Ayşe Birkan Kız Yurdu 208 Güney
1. Kuzey Yurdu 446 Kuzey
2. Kuzey Yurdu 428 Kuzey
3. Kuzey Yurdu 550 Kuzey
4. Kuzey Yurdu 345 Kuzey
1. Kilyos Yurdu 523 Kilyos
3. Kilyos Yurdu 549 Kilyos
Kandilli Yurdu 274 Kandilli
Superdorm (Özel) 484 Uçaksavar
Toplam 4019  

Yeni Girişli (2018 Girişli) Lisans Öğrencilerinin Online Yurt Başvuruları

1.Başvuru Tarihi 
1.1. 2018 girişli lisans öğrencilerinin yurt başvuruları, 03-07 Eylül 2018 (07 Eylül 2018 saat: 17.00 a kadar) tarihleri arasında www.yurtlar.boun.edu.tr adresi üzerinden online olarak kabul edilecektir
1.2. Başvuru için gereken belgeler, online başvuru sırasında doldurulan bilgilere göre sistem tarafından otomatik olarak listelenecektir.
1.3. Başvuru için istenen belgeler, 15-16-17 Eylül 2018 tarihlerindeki yurda yerleşim işlemi sırasında ikamet hakkı kazanılan yurdun müdürlüğüne teslim edilecektir.

2. 2018 Girişli yeni öğrencilerin yurt başvurusu için teslim etmesi gereken belgeler: 
2.1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için kimlik kartı fotokopisi, alınmış onaylı öğrenci belgesi,
2.2. Öğrencinin rapora bağlı engellilik (%40 ve üzeri) durumu varsa belgesi,
2.3. Vukuatlı nüfus kayıt örneği (tüm aile üyelerini içermesi gerekiyor),
2.4. Anne veya babası resmi görevde iken sakat kalan, şehit olan ve 2828 sayılı kanun hükmüne göre devlet himayesinde veya koruyucu aile himayesinde olanların resmi belgesi veya noterden onaylı fotokopisi,
2.5 Gelir Beyanı ile ilgili olarak:
2.5.1. Çalışan anne ve babanın işyerinden onaylı maaş belgesi,
2.5.2. Anne ve baba gelir vergisine tabi ise vergi levhasının onay kodlu (barkodlu) web çıktısı veya fotokopisi,
2.5.3. Anne ve baba emekli ise SGK’ dan alınmış maaş miktarını gösterir belge veya web çıktısı,
2.5.4. Anne ve baba muafiyete tabi çiftçi ise muhtarlıktan onaylı belge,
2.5.5. Anne ve baba muafiyete tabi olmayan çiftçi ise Tarım Bakanlığı veya Ziraat Odasından onaylı belge,
2.5.6. Çalışmayan anne, baba ve 18 yaşından büyük aile ile birlikte yaşayan öğrenim görmeyen kardeşler için SGK’ da (4A, 4B, 4C belgeleri) aktif kayıtlı olmadıklarını gösterir belge veya web çıktısı (belgede, TC Kimlik Numarası ve ad-soyad olması zorunludur),
2.6. On sekiz (18) yaşından büyük öğrenim gören kardeşler için ilgili eğitim-öğretim kurumlarından alınmış onaylı öğrenci belgesi,
2.7. Sağlık durumunun kurumda (yurtta) kalmasına elverişli olduğunu belirten ve hekim tarafından düzenlenen sağlık raporu,
2.8. Adli sicil ve arşiv kaydı belgesi,
2.9. Öğrenci ve kefili tarafından imzalanmış, Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri İle İlgili Hizmet Sunum Taahhütnamesi (Taahhütname yerleşim listesi belli olduktan sonra öğrencilere gönderilecektir),
2.10. İki adet fotoğraf.

Not: Belgeler, en fazla bir ay geriye dönük olabilir. Eksik belge teslim edenlerin yurt hakları iptal edilecektir.

3.Superdorm Başvuruları  Online yurt başvuruları, Superdorm’u kapsamamaktadır. Ayrıntılı bilgi için www.superdorm.info adresini ziyaret ediniz.

4.Başvuruların Değerlendirilmesi  Başvurular, Değerlendirme Komisyonu tarafından Yurtlar Komisyonunca oluşturulan ve Rektörlükçe onaylanmış ölçütlere göre incelenir, değerlendirilir ve sıralanır. Yerleşimler, bu sıralama üzerinden yurtların kapasiteleri oranında yapılır.

5.Yurtlara Yerleşimler 
5.1. Yurtlara yerleşim listesi, 13 Eylül 2018 tarihinde www.yurtlar.boun.edu.tr adresinde ilan edilecektir.
5.2. Yurtlara yerleşimler ise 15-16-17 Eylül 2018 (17 Eylül saat: 17.00 a kadar) tarihleri içinde yapılacaktır.
5.3. Hazırlık eğitimi alacak öğrencilerden yurda yerleşim hakkı kazananlar, Kilyos Yerleşkesi'ndeki 1. Kilyos, ve 3. Kilyos yurtlarına yerleştirileceklerdir. Başvuru sayısının yurtların kapasitesini aşması durumunda Kilyos Yerleşkesinde bulunan Sosyal tesis işletmesi, ÜYK kararı ve onayı ile misafirhane olarak hazırlık öğrencilerine hizmet verecektir.
5.4. 2018 girişli lisans öğrencilerinden İngilizce Yeterlik Sınavında (BUEPT) başarılı olup hazırlık okumadan bölüme başlayanlar, Türkiye derecesinden dolayı kendilerine "yurt bursu" verilenler ile engel durumları sağlık kurulu raporu (%40 ve üzeri) ile belgelendirilmiş olanlar, Kuzey Yerleşke'de bulunan yurtlara kontenjanlar oranında kabul edileceklerdir.

6.Diğer Hususlar 
6.1. Kilyos Yerleşkesi'ndeki İngilizce hazırlık eğitimi sadece Kilyos yurtlarında ikamet eden hazırlık öğrencilerini kapsar. Kilyos Yurtlarında kalmayan hazırlık öğrencileri ise eğitimlerini, Kuzey Yerleşke’de alırlar ancak, bu öğrenciler yurtlara kabul edilmezler.
6.2. Boğaziçi Üniversitesi yurtları, MEB Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği ile B.Ü. Yurtlar Yönetmeliği hükümlerince yönetilmekte ve denetlenmektedir.
6.3. Yurtlarımız Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde yer aldığından Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile bağlantısı yoktur.
6.4. Üniversitemizde öğrenci yakınlarına konaklama hizmeti sunulamamaktadır.
6.5. Boğaziçi Üniversitesi yurtları, MEB Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği ile B.Ü. Yurtlar Yönetmeliği hükümlerince yönetilmekte ve denetlenmektedir.
Yurtlarımız Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde yer aldığından Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile bağlantısı yoktur.